Spirande ekplanta kan ersätta den gamla Radiohus-eken

14 Nov 2011

Green Landscaping har fått ansvar för planteringen av den lilla ekplanta som är sprungen ur radiohuseken utanför radio- och tv-huset i Stockholm. – Av de ekollon från eken som drivits upp under några år är detta skott det mest livskraftiga. Det är idag 150 cm högt. Vi sköter nu om det i avvaktan på utplantering, säger Karin Ringholm, Distriktschef för Green Landscaping i Stockholm.

Den stora eken på Oxenstiernsgatan på Östermalm – utanför radio- och tv-huset – som i folkmun kommit att kallas just radiohuseken, skulle ha sågats ner den 24 oktober. Så blev inte fallet då protester ledde till att ärendet överklagades.

– Den gamla eken är hårt drabbad av både svamp och röta, säger Karin Ringholm. Det är just därför som ekollon tagits tillvara från den.

Enligt Trafikkontoret har den gamla eken stora rötskador, vilket gör att den kan kollapsa. Risken att grenar faller ner i gatan är stor. Ekens krona har stabiliserats flera gånger genom beskärning och hålls numera ihop med hjälp av ett spännband och åtgärderna räcker helt enkelt inte till längre. Trots att eken är döende finns det en rik fauna av djurliv i stammen och grenarna. Dessa ska därför bevaras så att insekterna kan leva vidare.

– Vid en jämförelse med likvärdiga ekar med känd ålder, uppskattar vi radiohusekens ålder till mellan 300 och 400 år, säger Björn Embrén, Trafikkontorets trädexpert i Stockholm Stad.

Ärendet är överklagat till Länsstyrelsen, Trafikkontoret, Stadshuset och Förvaltningsdomstolen. Det är ännu inte klart när beslut fattas i frågan.

För ytterligare information kontakta:

Karin Ringholm, Distriktschef Stockholm, Green Landscaping, tel: 010-499 78 51,
e-mail: karin.ringholm@greenlandscaping.se

Hans Josefsson, VD Green Landscaping, tel: 010-499 70 08,
e-mail: hans.josefsson@greenlandscaping.se