Tjänster

Finplanering

Finplanering och plantering

Green Landscaping gör parker eller grönytor till vackra och funktionella platser att vistas på.

Våra tjänster för finplanering innefattar allt från plattsättning och anläggning av gräsmatta till mindre utsmyckningar och detaljer. Våra duktiga medarbetare planterar träd, buskar och blommor.

Vi kompletterar även våra tjänster för markbeläggning och plantering av träd och buskar med nödvändig utrustning som exempelvis spångar och bänkar. För att optimera det estetiska utförandet av utemiljöer kan vi bistå med förslag på exempelvis växtväggar eller konst.