Vi byter telefonnummer

23 jun 2016

Den 15 juli tar vi bort våra fasta telefonnummer. Du når oss då via våra mobiltelefonnummer och som alltid via vår växel. 

I och med förändringen kommer dina kontaktpersoner på Green endast att ha ett 070-nummer. De personer inom Green som tidigare även haft telefonnummer som börjar på 010, kommer nu alltså endast att ha ett telefonnummer.

Alla våra kontaktuppgifter på vår hemsida är uppdaterade med gällande telefonnummer. Under en kort övergångsperiod kommer en talad hänvisning vara kopplad till respektive 010-nummer och informera om att det är ersatt av ett 070-nummer.

Som alltid når du oss också via vår växel på tel: 010-499 70 00.

Har du frågor? Kontakta Jakob Körner, Inköp, tel: 070-108 70 13.